Lemon FinConsulting

Uspješno upravljanje osobnim financijama

Znaš li da je sada pravo vrijeme da planiraš svoja putovanja sljedeće godine?

Zimski raspust je brže nego što misliš. U drugom mjesecu je većina planina pokrivena snijegom, dakle odlično vrijeme za skijanje. Isto tako je i sa proljetnim putovanjima – potražnja još nije visoka. Smeštaji su većinom slobodni, a poneki domaćin i spreman dati popust za rano bukiranje.

Istovremeno upravljati svojim financijama znači unaprijed planirati. Ali kada pomisliš na planiranje putovanja, obično se prvo pojavi upitnik u glavi – „Imam li dovoljno novca?“ ili pak „Kako doći do više novca?“

To znači – pored glavnog cilja imaš još jedan – financijski.

Kako neriješene financije tvoje putovanje ne bi učinile manje zanimljivim ili ga čak spriječile, ovaj meeting organiziram za tebe. Pomoći ću ti da analiziraš tvoju situaciju, sagledaš nove perspektive, razgovaraš u grupi sa ljudima koji također žele učiti i napredovati kao i da odmah možeš početi sa promjenama u svom životu tako što ćeš dobiti potrebne alate.

Šta te očekuje na našem druženju:

Na početku ću ukratko predstaviti bitne karakteristike financija vezano za ovu temu, uzročno-posljedične veze, bitnosti praćenja novčanih tokova.

Pričat ću o mojim greškama koje sam pravila pri organizaciji svojih putovanja te kako sam naučila svoje znanje stečeno radom za razne tvrtke primijeniti na privatni život. 

Pokazat ću ti primjer računa dobiti i gubitka kao i na što sve utječu pojedine stavke. Na raspolaganje dobijaš znanje i alate potrebne za upravljanje tvojim financijama.

Pridruži nam se.