Uvećajmo tvoje aktivne i pasivne
prihode

Portfolio

usluga

Kako surađujemo

Proces

Naša suradnja počinje jednim opuštenim razgovorom i brainstormingom. Tvoja trenutna sitiuacija, kao i želje i ciljevi su u fokusu. Pri tome evaluiramo potrebe i mogućnosti i dogovaramo sljedeće korake. Time obezbjeđujemo da ovaj projekt od samog početka ima jasno definirane strateške korake usmjerene ka ispunjenju točno definiranih ciljeva. 

Konzultacije

Upoznavanje, okvirna evaluacija
resursa
i mogućnosti

Analiza

Stručna analiza resursa,
izrada strategije

Mentorstvo
Edukacije

Suradnja krojena prema
tvojim potrebama,
koji nas vodi ka ispunjenju ciljeva